Få styr på tanker og følelser ved hjælp af stressfrigørelse

Kilde: Thie J., Touch for Health

Under stresspåvirkning er vores naturlige reaktion på udfordringer ”kamp eller flugt”. Det har været menneskets måde at overleve på i tusinder af år. I en stress-situation trækkes blodet fra den forreste del af hjernen til baghjernen. Baghjernen styrer vores automatiske reaktioner, som er baseret på tidligere erfaringer, og hjælper os at overleve.

Forhjernen er stedet, hvor nye ideer og muligheder skabes, sådan at vi kan tænke klart og finde nye løsninger uden indblanding af begrænsende følelser.

Du kan stimulere blodtilførslen til forhjernen ved hjælp af en let berøring. Denne enkle metode kan hjælpe dig til at ændre vores følelsesmæssige reaktion på noget, som du førhen oplevede som noget stressfyldt. Det kan være fx en stressende oplevelse hvor du blev bange, ked af det, magtesløs eller vred. Du får mulighed for at opleve denne situation og lignende situationer fra en ny vinkel uden begrænsende følelser.

Stressfrigørelsesøvelse

  • Sæt dig med fødderne på gulvet, og mærk at stolen støtter dig. Din ryg er rank, og du trækker vejret roligt og afslappet.
  • Læg nu den ene hånd behageligt på baghovedet. Læg din anden hånd på panden, således at tommelfingeren rører ved det ene af de to fremspringende punkter på panden mellem hårgrænse og øjenbryn, og pege- og langfingeren samtidig ved det andet.
  • Tænk nu på problemet som giver dig stress, med så mange detaljer og sanseindtryk som muligt: Hvem var til stede? Hvor var I? Hvordan føltes det? Se alt, hvad der er at se, hør alt, hvad der er at høre. Er der lugteindtryk? Smagsindtryk?
  • Det kan være en fordel at gentage processen to gange til, med endnu flere sanseindtryk. Når du har gjort det, giv slip på dine tanker og sanseindtryk ved at du tager en god dyb ind- og udånding og mærk, hvordan din krop har det nu.

Du kan afslutte øvelsen her, eller du kan fortsætte med en positiv ”omprogrammering”:

  • Hold stadig den ene hånd på baghovedet og den anden på pandepunkterne. Tænk igen den situation, som stressede dig før. Denne gang vælger du at visualisere et eller andet, der ændrer situationen, sådan at den bliver til en positiv situation. Mærk hvordan du nu oplever en følelse af lettelse, befrielse eller en anden positiv følelse. Tag et godt åndedræt til slut.

Du kan også bede en anden til at hjælpe dig med øvelsen: Bed din hjælper om at holde på dit baghoved og dine pandepunkter mens du tænker på problemet eller taler om det højt – Touch for Health!