TFH 5

TFH 5
16 timer
Dato:  26.-27. juli eller 15.-16. september 2018 kl. 10-17.30, begge dage
Deltagerforudsætning: TFH 1-4 certifikat og selvstudie med TFH studiebogen
Underviser: Anne Hiitola-Pedersen
Sted: Galten eller Aarhus, afhængig af deltagerantallet

TFH 5 giver dig repetition af de fire Touch for Health kurser samt adgang til videregående kurser internationalt. Kurset indeholder også en skriftlig og en praktisk prøve, udformet af International Kinesiology College IKC. Dette kursus kaldes også ‘Touch for Health Prøven’ eller ‘Profiency Assessment Workshop’. De deltagere, der består prøverne, får et internationalt TFH Profiency certifikat, som giver afgang til professionelle videreuddannelser internationalt.

TFH logo