Procesgruppe Med hjertet i centrum – nyt hold starter i efteråret

Forårets procesgruppe er afsluttet og med dejlige tilbagemeldinger fra de otte deltagere, vil jeg byde et nyt holdvelkommen i september.

Her er nogle af deltagernes evalueringer efter forløbet:
“Jeg fik mere opmærksomhed på hjertet i hverdagen, og redskaber til at åbne hjertet. Dejligt samvær/nærvær med de andre deltagere.”
“Jeg fik mere selvtillid og mere mod til at åbne op i en gruppe. Hjerteafbalancering som start/slut på dagen var fantastisk.”
“Jeg føler, at jeg er blevet mere målrettet. Jeg er blevet mere opmærksom på mig selv og mine egne drømme, længsler og behov, og er stille og roligt ved at integrere det i hverdagen. Samvær med nye dejlige mennesker.”

Har du lyst til at mødes med en lille gruppe på max. otte deltagere og arbejde i trygge omgivelser med vores egen og fælles proces? Vi laver øvelser, som giver os bedre kontakt til vores hjerte og oplevelsen af nærvær i hverdagen.
Emnerne er bl.a. hjertekontakt i hverdagen, selvværd, hjertets udvikling og hjertemeditation.

Datoerne for det næste hold:
Fire lørdage kl. 10-15: 5. september, 10. oktober, 7. november og 5. december 2020. Tilmeld dig via bookingskalenderen.

Prisen for alle fire gange: 1.500 kr.